ZÁPISY VÝBORU

Výbor schválil spolufinancování rybářské soutěže s dalšími třemi zúčastněnými odborovými organizacemi a vyjadřuje poděkování p. Komorousovi za vzornou reprezentaci naší organizace.

Výbor schválil příspěvek na letní tábor na dítě člena odborů ve výši 500Kč. Podmínkou je věk do 15ti let nebo ukončení základní školy v letošním roce. Příspěvek bude vyplácet p. Matas (pokladna) oproti kopii faktury o zaplacení tábora na jméno daného dítěte.

Výbor byl informován p. Klaudym o personálních změnách v dozorčí radě.

Výbor rozhodl o zrušení letošní konference naší odborové konference z důvodu platných hygienických nařízení. Proběhne v náhradním termínu po zlepšení epidemiologické situace.

Výbor schválil o rozdělení vánočních odměn, které budou rozdávány od začátku prosince a obdrží je všichni, kteří budou k 31. 10. 2020 členy odborové organizace. Vánoční dárky, které zbydou, budou použity na prezentaci a reklamu naší odborové organizace.

Výbor vzal na vědomí konání tradiční rybářské soutěže v termínu 11.-13. 09. 2020 na Staré Olešce. Oficiální plakát bude včas vyvěšen.

Výbor schválil nákup 1 ks set-top boxu do místnosti řidičů na staré vrátnici v ceně 750,- Kč.

Veškeré potřebné informace (místo, čas, program a organizační záležitosti) budou včas zveřejněny a vyvěšeny na všech pracovištích DPMD, a.s.

Výbor připravil body pro jednání s vedením DP, které se uskuteční 24. 06. 2019 ohledně dodatku ke Kolektivní smlouvě, který se bude týkat mzdové oblasti. O výsledcích tohoto jednání vás budeme neprodleně informovat.

Podle informací od pana Klaudyho z jednání dozorčí rady, nebyl tzv. 13. plat zatím vyplacen z důvodu neproběhnutí všech schvalovacích procesů na magistrátu ohledně kompenzací vůči DP.

Výbor schválil:připojení ke každoroční charitativní akci "Radeček" formou příspěvku, jehož výše bude upřesněna. Veškeré informace k této akci naleznete na našem webu zoosdpmd.cz/radecek nebo pod tímto odkazem;
nákup reklamních předmětů a cen pro vítěze do soutěží pořádaných odborovou organizací;
příspěvek ve výši 500 Kč pro dítě (do 15-ti let věku)...

Výbor oznamuje, že po konzultaci s právním oddělení OS DOSIA, byl Výbor v září 2017 zvolen dle stanov na dobu 5-ti let.