ZÁPISY VÝBORU

Výbor gratuluje p. Klaudymu k opětovnému zvolení do dozorčí rady, což je příslibem další vzájemné spolupráce;

Vzhledem k blížícímu se konci mandátu p. Martina Klaudyho v dozorčí radě se Výbor rozhodl navrhnout ho znovu jako kandidáta za odborovou organizaci na další volební období.

Výbor schválil uhradit částku za občerstvení řidiči J. Výbornému při zájezdu do Dětenic za jeho mimořádnou vstřícnost a ochotu.

Výbor schválil spolufinancování rybářské soutěže s dalšími třemi zúčastněnými odborovými organizacemi a vyjadřuje poděkování p. Komorousovi za vzornou reprezentaci naší organizace.

Výbor schválil příspěvek na letní tábor na dítě člena odborů ve výši 500Kč. Podmínkou je věk do 15ti let nebo ukončení základní školy v letošním roce. Příspěvek bude vyplácet p. Matas (pokladna) oproti kopii faktury o zaplacení tábora na jméno daného dítěte.

Výbor byl informován p. Klaudym o personálních změnách v dozorčí radě.

Výbor rozhodl o zrušení letošní konference naší odborové konference z důvodu platných hygienických nařízení. Proběhne v náhradním termínu po zlepšení epidemiologické situace.

Výbor schválil o rozdělení vánočních odměn, které budou rozdávány od začátku prosince a obdrží je všichni, kteří budou k 31. 10. 2020 členy odborové organizace. Vánoční dárky, které zbydou, budou použity na prezentaci a reklamu naší odborové organizace.

Výbor vzal na vědomí konání tradiční rybářské soutěže v termínu 11.-13. 09. 2020 na Staré Olešce. Oficiální plakát bude včas vyvěšen.

Výbor schválil nákup 1 ks set-top boxu do místnosti řidičů na staré vrátnici v ceně 750,- Kč.

Veškeré potřebné informace (místo, čas, program a organizační záležitosti) budou včas zveřejněny a vyvěšeny na všech pracovištích DPMD, a.s.

Výbor připravil body pro jednání s vedením DP, které se uskuteční 24. 06. 2019 ohledně dodatku ke Kolektivní smlouvě, který se bude týkat mzdové oblasti. O výsledcích tohoto jednání vás budeme neprodleně informovat.