Zápis Výboru

15.09.2021

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 14. 09. 2021


Výbor schválil spolufinancování rybářské soutěže s dalšími třemi zúčastněnými odborovými organizacemi a vyjadřuje poděkování p. Komorousovi za vzornou reprezentaci naší organizace.

Výbor schválil vánoční dárek a dal si za úkol zamyslet se nad dalšími možnými bonusy pro členy OO. 


Výbor zahájil přípravu na vyjednávání o kolektivní smlouvě na příští rok a očekává do konce října vaše náměty a nápady.


Výbor plánuje zájezd na Adventní trhy do Drážďan, pokud to umožní epidemiologická situace. 


Výbor žádá řidiče o sdělení případných připomínek k jízdním řádům a turnusům p. Vašákovi nebo p. Smutnému, aby je mohl Výbor zpracovat a předat p. Štěpánkovi a DTN p. Kaslovi. 


Výbor určil datum konference naší OO na 14.11.2021. Místo konání, čas a program budou včas zveřejněny. 


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

Nepřítomni: