Zápis Výboru

05.05.2022

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 27. 04. 2022


Výbor gratuluje p. Klaudymu k opětovnému zvolení do dozorčí rady, což je příslibem další vzájemné spolupráce;


Výbor schválil:

  • příspěvek na letní tábor na dítě člena odborů ve výši 800 Kč. Podmínkou je věk do 15-ti let nebo ukončení základní školy v letošním roce. Příspěvek bude vyplácet p. Matas (pokladna) oproti kopii faktury nebo potvrzení o zaplacení tábora na jméno daného dítěte;
  • spolufinancování rybářské soutěže a rozpočítání vložených nákladů mezi všechny zúčastněné dopravní podniky;

Výbor žádá:

  • vzhledem k blížícím se volbám do závodního výboru naší odborové organizace (v září 2022), všechny zájemce o práci ve Výboru, aby se přihlásili předsedovi Jiřímu Vašákovi do konce srpna 2022 .

Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

Nepřítomni: