Zápis Výboru

22.05.2023

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 22. 05. 2023


Výbor schválil příspěvek pro účastníky rybářské soutěže z řad odborové organizace ve výši 400 Kč na ubytování, stravování a rybářský lístek.


Výbor schválil spolufinancování této soutěže ve výši 25% (jako každý rok).


Výbor vzal na vědomí účast předsedy na plenární schůzi OS DOSIA v červnu 2023.


Výbor vzal na vědomí informaci předsedy o jednání s DTN Kaslem o směnách z volna a rozhodl v tomto jednání pokračovat po návratu DTN z nemocenské.


Výbor doplňuje informaci o možnosti zapůjčení čipu na plavání pouze pro členy OO a jejich rodinné příslušníky. Čipy jsou 4, 2 pro dospělé a 2 pro děti. Jeden čip je určen pro 1 osobu. Tyto čipy jsou pouze u p. Smutného (mobil 605 136 456), který sdělí všechny podmínky.


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

Nepřítomni: