Zápis Výboru

27.02.2022

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 27. 02. 2022


Výbor schválil uhradit částku za občerstvení řidiči J. Výbornému při zájezdu do Dětenic za jeho mimořádnou vstřícnost a ochotu.


Výbor schválil nákup dárku k MDŽ pro členky odborové organizace (4) a pověřil tím předsedu.


Jménem celé odborové organizace vyjadřujeme hlubokou a upřímnou soustrast našemu bývalému kolegovi a kamarádovi Ríšovi Bergmannovi a celé jeho rodině v této nesmírně těžké chvíli.


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

  • p. Martin Klaudy

Nepřítomni: