Jsme odborová organizace při DpmD, a.s.

Zápis Výboru

27.02.2022

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 27. 02. 2022


Výbor schválil uhradit částku za občerstvení řidiči J. Výbornému při zájezdu do Dětenic za jeho mimořádnou vstřícnost a ochotu.


Výbor schválil nákup dárku k MDŽ pro členky odborové organizace (4) a pověřil tím předsedu.


Jménem celé odborové organizace vyjadřujeme hlubokou a upřímnou soustrast našemu bývalému kolegovi a kamarádovi Ríšovi Bergmannovi a celé jeho rodině v této nesmírně těžké chvíli.


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

  • p. Martin Klaudy

Nepřítomni: