INFORMACE VÝBORU

Vážení kolegové řidiči a řidičky i další spoluzaměstnanci,

Žádáme všechny řidiče, aby se zúčastnili voleb do dozorčí rady.

Bře 07

Jakub

Dnes dopoledne úderem 11. hodiny se uskutečnilo poslední rozloučení s Jakubem B. Poslední "S Bohem" přišlo dát do smuteční síně nad dvěstě lidí, od nejbližších příbuzných, kamarádů, spolužáků, kantorů ... až po známé i neznámé.

Dle Zákoníku práce § 93 může zaměstnavatel nařídit 150 hodin přesčasové práce ročně bez souhlasu zaměstnance (jak je běžné u směn s výkonem nad 8 hodin). Zákoník práce dále umožňuje odpracování dalších 266 přesčasových hodin, ke kterým potřebuje zaměstnavatel už Váš písemný souhlas.

Dne 25. 01. 2022 proběhlo V. kolo vyjednávání o kolektivní smlouvě. Při tomto jednání došlo k dohodě o navýšení základních hodinových mzdových tarifů u řidičů o 8,5%, u dělnických profesí o 7,5% a u THP o 5%. Všechny prémie, odměny, příplatky a bonusy zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce.

Vánoční dárky pro řidiče (pouze členy organizace), jsou k vyzvednutí oproti podpisu u službu konajícího dispečera na výpravně.

Zájemci o pojištění u D.A.S. (právní ochrana) na rok 2021 se musí přihlásit u p. Matase nebo p. Vašáka nejpozději do 04. 12. 2021. Podmínky a výše pojistného zůstávají stejné jako letos. Na toto pojištění odborová organizace nepřispívá.

Dne 14. 11. 2021 se uskutečnila konference odborové organizace, která se usnesla trvat na požadavku o navýšení mzdových tarifů o 15% u řidičů, 15% u dělnických profesí a 5% u THP. Zároveň konference vyjádřila podporu závodnímu výboru při dalším vyjednávání.

Zveme všechny členy odborové organizace DPMD a.s. na konferenci, která se koná 14. 11. 2021 od 14 hodin v restauraci CORSO Děčín, nám. 5.května 127, Staré město. Předpokládaný konec je v 17 hodin.

Oznamujeme všem zájemcům o rybářskou soutěž, která se měla konat 29. -30. května na Staré Olešce, že se z důvodu přetrvávajících vládních opatření a nemožnosti ubytování a stravování většího množství lidí se prozatím odkládá na měsíc září.

Oznamujeme všem přátelům a kolegům, že nás navždy opustil kolega a kamarád pan Miroslav Galba. Čest jeho památce a upřímnou soustrast pozůstalým.

Upozorňuji všechny řidiče, že výzva k podpisu přesčasových hodin je trochu zavádějící. Dle Zákoníku práce § 93 může zaměstnavatel nařídit 150 hodin přesčasové práce ročně bez souhlasu zaměstnance. Podpis zaměstnance (ke kterému jste byli teď vyzváni) se týká dalších 266 hodin přesčasové práce, ke kterým potřebuje zaměstnavatel už váš souhlas....

Dle informace od pana ředitele má zaměstnanec, který půjde na testování na COVID 19 mimo svoji pracovní dobu, nárok na proplacení nezbytně nutné doby k návštěvě lékaře za stejných podmínek jako při preventivní prohlídce.

Dne 20. 01. 2021 proběhlo třetí kolo kolektivního vyjednávání, na kterém došlo k dohodě na navýšení základní hodinové mzdy: