INFORMACE VÝBORU

Zveme všechny členy odborové organizace DPMD a.s. na konferenci, která se koná 14. 11. 2021 od 14 hodin v restauraci CORSO Děčín, nám. 5.května 127, Staré město. Předpokládaný konec je v 17 hodin.

Oznamujeme všem zájemcům o rybářskou soutěž, která se měla konat 29. -30. května na Staré Olešce, že se z důvodu přetrvávajících vládních opatření a nemožnosti ubytování a stravování většího množství lidí se prozatím odkládá na měsíc září.

Oznamujeme všem přátelům a kolegům, že nás navždy opustil kolega a kamarád pan Miroslav Galba. Čest jeho památce a upřímnou soustrast pozůstalým.

Upozorňuji všechny řidiče, že výzva k podpisu přesčasových hodin je trochu zavádějící. Dle Zákoníku práce § 93 může zaměstnavatel nařídit 150 hodin přesčasové práce ročně bez souhlasu zaměstnance. Podpis zaměstnance (ke kterému jste byli teď vyzváni) se týká dalších 266 hodin přesčasové práce, ke kterým potřebuje zaměstnavatel už váš souhlas....

Dle informace od pana ředitele má zaměstnanec, který půjde na testování na COVID 19 mimo svoji pracovní dobu, nárok na proplacení nezbytně nutné doby k návštěvě lékaře za stejných podmínek jako při preventivní prohlídce.

Dne 20. 01. 2021 proběhlo třetí kolo kolektivního vyjednávání, na kterém došlo k dohodě na navýšení základní hodinové mzdy:

Vánoční dárky pro řidiče (pouze členy organizace), jsou k vyzvednutí oproti podpisu u službu konajícího dispečera na výpravně.

Dne 09. 11. 2020 proběhlo první kolo vyjednávání o kolektivní smlouvě na rok 2021 (dále jen KS2021) za účasti p. ředitele, ekonomického náměstka Mgr. Horáčka a Výboru.

Zájemci o pojištění u D.A.S. (právní ochrana) na rok 2021 se musí přihlásit u p. Matase nebo p. Vašáka nejpozději do 04. 12. 2020. Podmínky a výše pojistného zůstávají stejné jako letos. Na toto pojištění odborová organizace nepřispívá.

Ve dnech 17.-18. 09. 2020 se předseda Výboru p. Vašák zúčastnil jako delegát VII. sjezdu OS DOSIA.

Dne 13. 05. 2020 proběhla schůzka mezi DTN p. Kaslem a Výborem.

obracím se na Vás spolu s Výborem odborové organizace s žádostí o sdělení skutečného důvodu k instalaci kamerového systému v prostoru místnosti k odpočinku řidičů v čase BP.

Dne 09. 04. 2020 proběhlo jednání mezi DTN p. Jiřím Kaslem a p, Jiřím Vašákem. Byly projednány výsledky kontroly BOZP, která se uskutečnila 02. 03. 2020, a bylo domluveno odstranění zjištěných závad.