INFORMACE VÝBORU
Přečtěte si, co je nového ...

Dne 13. 05. 2020 proběhla schůzka mezi DTN p. Kaslem a Výborem.

obracím se na Vás spolu s Výborem odborové organizace s žádostí o sdělení skutečného důvodu k instalaci kamerového systému v prostoru místnosti k odpočinku řidičů v čase BP.

Dne 09. 04. 2020 proběhlo jednání mezi DTN p. Jiřím Kaslem a p, Jiřím Vašákem. Byly projednány výsledky kontroly BOZP, která se uskutečnila 02. 03. 2020, a bylo domluveno odstranění zjištěných závad.

Na základě rozhodnutí rady města Děčína o omezení městské autobusové dopravy - během pandemie, kdy došlo ke zrušení školních a nočních spojů. Tím také došlo k tomu, že tento čas nebude proplácen. Předseda výboru p. Vašák poslal oficiální dotaz k rukám ředitele p. ing. Bárty.

Výbor a zástupce zaměstnanců v dozorčí radě tímto předkládají své připomínky k nastalé situaci v Dopravním podniku vzhledem k preventivním podmínkám týkajících se epidemii koronaviru v České republice:

Dne 22. 01. 2020 proběhlo poslední kolo kolektivního vyjednávání, při kterém došlo k dohodě na KS pro rok 2020.

Za odborovou organizaci Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků v kruhu Vašich nejbližších a do Nového roku přejeme jen to nejlepší!

dle naší domluvy Vám sděluji, že Vámi předložený návrh na mzdové navýšení základní hodinové mzdy v kategorii řidičů o 6,7% na 128 Kč, u dělnických profesí diferencovaně o 5%, u THP o 4%, navýšení příplatku za práci v noci z 10% na 15% a příplatku za řízení autobusu z 0,50 na 0,80 Kč odmítáme.

Dne 09. 12. 2019 proběhlo druhé kolo kolektivního vyjednávání, při kterém nedošlo k dohodě. Výbor odmítl návrh vedení DP a své stanovisko sdělil písemně panu řediteli a předsedovi představenstva. Toto stanovisko bude zveřejněno na všech pracovištích DP. O dalším vyjednávání, které proběhne zřejmě v lednu, vás budeme informovat.

Od 06. 12. 2019 budou rozdávány vánoční dárky oproti podpisu v seznamu. Odboráři z dílny a čerpací stanice si dárek vyzvednout u p. L. Freiberga a řidiči na výpravně u službu konajícího dispečera.

Zájemci o pojištění u D.A.S. (právní ochrana) na rok 2020 se musí přihlásit u p. Matase nebo p. Vašáka nejpozději do 10. 12. 2019. Podmínky a výše pojistného zůstávají stejné jako letos.

Dne 17. 11. 2019 se konala konference naší odborové organizace, na které byl schválen rozpočet na rok 2020 a příspěvek ve výši 5 000 Kč na každoroční charitativní akci pod záštitou OS DOSIA.

Dne 11. 11. 2019 proběhlo 1. kolo kolektivního vyjednávání pro KS 2020. Výbor předal vedení DP požadavky ve mzdové oblasti a projednal s ním i další věci mimo Kolektivní smlouvu. S dalším kolem vyjednávání se počítá na začátku prosince.

Dnes 14.10.2019 proběhlo za účasti členů ZV, p. Jiřího Vašáka a p Pavla Smutného, a dopravně-technického náměstka p. Jiřího Kasla jednání o těchto bodech:

Říj 03

Mobilní WC

Po mnohaletém úsilí odborové organizace bylo na konečné stanici linky 204 v Březinách instalováno mobilní WC. Vzhledem k tomu, že je čidlem zaznamenáván počet použití, žádám všechny řidiče jezdící tuto linku o jeho využívání. Pomůžete tím řidičům jezdícím na dalších linkách.

Od 01. 01. 2020 platí nové podmínky pro Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli uzavřené pro členy OS DOSIA. Nová pojistná smlouva je vyvěšena na všech pracovištích DPmD, a.s. nebo ke stažení níže.

Po více jak půl století u DP Děčín odchází do penze p. Eduard Beneš.

Obdrželi jsme nabídku podzimních a adventních zájezdů od našeho partnera firmy TEP TOUR Teplice. Více informací v přiložených letácích.