INFORMACE VÝBORU

Přečtěte si, co je nového ...

Dne 20. 01. 2021 proběhlo třetí kolo kolektivního vyjednávání, na kterém došlo k dohodě na navýšení základní hodinové mzdy:

Vánoční dárky pro řidiče (pouze členy organizace), jsou k vyzvednutí oproti podpisu u službu konajícího dispečera na výpravně.

Dne 09. 11. 2020 proběhlo první kolo vyjednávání o kolektivní smlouvě na rok 2021 (dále jen KS2021) za účasti p. ředitele, ekonomického náměstka Mgr. Horáčka a Výboru.

Zájemci o pojištění u D.A.S. (právní ochrana) na rok 2021 se musí přihlásit u p. Matase nebo p. Vašáka nejpozději do 04. 12. 2020. Podmínky a výše pojistného zůstávají stejné jako letos. Na toto pojištění odborová organizace nepřispívá.

Ve dnech 17.-18. 09. 2020 se předseda Výboru p. Vašák zúčastnil jako delegát VII. sjezdu OS DOSIA.

Dne 13. 05. 2020 proběhla schůzka mezi DTN p. Kaslem a Výborem.

obracím se na Vás spolu s Výborem odborové organizace s žádostí o sdělení skutečného důvodu k instalaci kamerového systému v prostoru místnosti k odpočinku řidičů v čase BP.

Dne 09. 04. 2020 proběhlo jednání mezi DTN p. Jiřím Kaslem a p, Jiřím Vašákem. Byly projednány výsledky kontroly BOZP, která se uskutečnila 02. 03. 2020, a bylo domluveno odstranění zjištěných závad.

Na základě rozhodnutí rady města Děčína o omezení městské autobusové dopravy - během pandemie, kdy došlo ke zrušení školních a nočních spojů. Tím také došlo k tomu, že tento čas nebude proplácen. Předseda výboru p. Vašák poslal oficiální dotaz k rukám ředitele p. ing. Bárty.

Výbor a zástupce zaměstnanců v dozorčí radě tímto předkládají své připomínky k nastalé situaci v Dopravním podniku vzhledem k preventivním podmínkám týkajících se epidemii koronaviru v České republice:

Dne 22. 01. 2020 proběhlo poslední kolo kolektivního vyjednávání, při kterém došlo k dohodě na KS pro rok 2020.

Za odborovou organizaci Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků v kruhu Vašich nejbližších a do Nového roku přejeme jen to nejlepší!

dle naší domluvy Vám sděluji, že Vámi předložený návrh na mzdové navýšení základní hodinové mzdy v kategorii řidičů o 6,7% na 128 Kč, u dělnických profesí diferencovaně o 5%, u THP o 4%, navýšení příplatku za práci v noci z 10% na 15% a příplatku za řízení autobusu z 0,50 na 0,80 Kč odmítáme.

Dne 09. 12. 2019 proběhlo druhé kolo kolektivního vyjednávání, při kterém nedošlo k dohodě. Výbor odmítl návrh vedení DP a své stanovisko sdělil písemně panu řediteli a předsedovi představenstva. Toto stanovisko bude zveřejněno na všech pracovištích DP. O dalším vyjednávání, které proběhne zřejmě v lednu, vás budeme informovat.