Zápis Výboru

08.03.2024

Zápis ze schůze Výboru

ze dne ¨04. 03. 2024


Výbor schválil zakoupení dárkových poukázek k MDŽ a pověřil tím předsedu ZV.


Výbor zakoupil vstupenky na muzikál Anděl páně, který se koná 13.9.2024. Cena a podmínky budou vyvěšeny v srpnu.


Výbor vzal na vědomí, že rybářská soutěž se bude konat 25.5.2024 na Staré Olešce. Ceny a podrobnosti budou včas vyvěšeny.


Předseda informoval Výbor o jednání dozorčí rady, které se uskutečnilo 26.2.2024. 


Předseda informoval Výbor o jednání s p. Štěpánkem ohledně některých směn a předběžně byla přislíbena změna na lince č.12. 


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

Nepřítomni: