Zápis Výboru

30.10.2022

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 24. 10. 2022


Výbor schválil vánoční dárky za těchto podmínek:

  • vánoční kolekci obdrží všichni odboráři, kteří mají řádně zaplacené příspěvky,
  • dárkové šeky obdrží odboráři, kteří jsou k 24. 12. 2022 nejméně 6 měsíců členy odborové organizace a mají řádně zaplacené členské příspěvky 

Výbor se rozhodl ve spolupráci s odborovou organizací DP Ústí nad Labem uspořádat předvánoční nákupní zájezd do Polska. Místo, datum a čas budou upřesněny a včas oznámeny.


Výbor rozhodl přesunout konferenci naší odborové organizace na leden nebo únor 2023 z důvodu pozdějšího vyjednávání o kolektivní smlouvě s vedením DP.


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

Nepřítomni: