Zápis Výboru

16.08.2022

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 15. 08. 2022


Výbor informuje, že řádné volby do závodního výboru na další funkční období (5 let) se budou konat na konci září. Přesný termín a podmínky budou včas zveřejněny.


Výbor žádá: všechny zájemce o práci ve výboru, aby zapsali svoji kandidaturu na našich webových stránkách www.zoosdpmd.cz, v rubrice volby 2022 nebo nahlásili kterémukoliv členovi Výboru, a to nejpozději do 31. 08. 2022. V tento den bude kandidátní listina uzavřena a následně zveřejněna. 


Výbor projednal možnost zájezdu na muzikál Slunce, seno, jahody a pověřil předsedu kalkulací tohoto zájezdu. 


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

Nepřítomni: