Zápis Výboru

20.12.2022

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 19. 12. 2022


Výbor pověřil předsedu ke zřízení datové schránky a zapsání odborové organizace do obchodního rejstříku v 1. čtvrtletí roku 2023 - zákonná povinnost


Výbor pověřil předsedu k určení možných termínu pro zahájení kolektivního vyjednávání k nové kolektivní smlouvě


Výbor se dohodl na pořádání konference naší odborové organizace v lednu nebo únoru. Podrobnější informace budou včas zveřejněny


Výbor vzal na vědomí odvolání pana Klaudyho radou města z funkce v dozorčí radě a následné jmenování do této funkce pana Vašáka. Všechny dotazy k tomuto kroku zodpoví pan Klaudy nebo pan Vašák

ZV velice děkuje panu Klaudymu za jeho práci v dozorčí radě.


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

Nepřítomni: