VOLBY

Úno 19

VOLBY 2017

Volby do Výboru proběhly ve dnech 03.-04. 10. 2017. Volilo se v domnění na dva roky. Po přezkumu s právním oddělením OS DOSIA (v roce 2019), byl Výbor v říjnu 2017 volen na období 5-ti let, dle STANOV OS DOSIA. Viz ZÁPIS VÝBORU ze dne 19. 02. 2019.

Dne 30. 01. 2019 na jednání Výboru, byl jmenován na uvolněné místo do Revizní komise, p. Petr Šenk - do konce funkčního Výboru, pokud nebude ujednáno jinak.

Po odchodu předsedy z revizní komise p. Miroslava Dvořáka byl (bez řádně vyhlášených voleb) na Konferenci dne 18. 03. 2018 zvolen jediný zájemce p. Josef Herynk - jako člen RK. Původní člen RK p. M. Kácha se stal předsedou.