OS DOSIA

jízda správným směrem ...

Odborový svaz

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (dále jen "Odborový svaz"), používající neformální zkratku OS DOSIA, je jednotnou, otevřenou a nezávislou, odborovou organizací, s právní osobností. Na základě dobrovolnosti sdružuje zaměstnance z odvětví městské hromadné dopravy a veřejné silniční dopravy, silničního hospodářství, autoopravárenství a příbuzných odvětví, bez rozdílu jejich sociálního postavení, národnosti, politické příslušnosti, náboženského vyznání, rasy, pohlaví a sexuální orientace.

Možnost ubytování v Praze

od odborového svazu DOSIA

Odborový svaz nabízí možnost krátkodobého ubytování členů OS při pobytu v Praze. Ubytování se řídí Zásadami a Pokyny. Informace o volných termínech a objednávky poskytujeme na základě emailového nebo telefonického dotazu.

Kontakt

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

náměstí Winstona Churchilla 2

130 00 Praha 3

+420 234 462 276