OS DOSIA

Jízda správným směrem

Změna sídla OS

Pozor změna !!! Od 1. listopadu 2021 došlo ke změně sídla a poštovní adresy pro doručování! Všechny telefonní kontakty a adresy elektronické pošty zůstávají nezměněny.

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (dále jen "Odborový svaz"), používající neformální zkratku OS DOSIA, je jednotnou, otevřenou a nezávislou, odborovou organizací, s právní osobností. Na základě dobrovolnosti sdružuje zaměstnance z odvětví městské hromadné dopravy a veřejné silniční dopravy, silničního hospodářství, autoopravárenství a příbuzných odvětví, bez rozdílu jejich sociálního postavení, národnosti, politické příslušnosti, náboženského vyznání, rasy, pohlaví a sexuální orientace.

Dokumenty svazu

Ubytování v Praze

Odborový svaz nabízí možnost krátkodobého ubytování členů OS při pobytu v Praze. Ubytování se řídí Zásadami a Pokyny. Informace o volných termínech a objednávky poskytujeme na základě emailového nebo telefonického dotazu.

Kontakt na svaz

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
tj. v hotelu Olšanka 2. patro

Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3-Žižkov

+420 234 462 276