Zápis Výboru

09.10.2022

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 09. 10. 2022


Výbor zvolil dle výsledků řádných voleb na další volební období Výbor ve složení:

  • předseda organizace - p. VAŠÁK Jiří
  • místopředseda - p. FREIBERG Lubomír
  • člen - p. SMUTNÝ Pavel

Výbor děkuje všem voličům za projevenou důvěru.


Výbor schválil: odměnu pro členy volební komise ve výši 1.000,- Kč. 


Výbor zajistil zajistil s OO DP Ústí n/L. zájezd do vinného sklípku a na slavnosti v Ústeckém podzemí. Plakáty na tyto akce budou vyvěšeny.


Výbor informuje, že p. J. Vašák a p. L. Freiberg se zúčastnili dne 08. 10. 2022 Demonstrace proti chudobě konané v Praze. Jakékoliv informace k této akci sdělí osobně.


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

Nepřítomni: