KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2023

14.02.2023

KS 2023 VYJEDNÁNA

Dne 9. a 10. 2. 2023 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání, po kterém došlo k dohodě o navýšení základních tarifních mezd řidičů na 155 Kč/h, u dělnických profesí a THP o 5%. Zároveň došlo k navýšení stravenkového paušálu na 60 Kč na 80 Kč a zavedení nového benefitu pro držitele skupiny D, které mají ve své pracovní náplni řízení autobusu - příspěvek na pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání do výše 2 000 Kč.

Všechny ostatní benefity a výše příplatků zůstávají ve stejné výši jako v roce 2022.

Nová kolektivní smlouva s tímto navýšením bude platná zpětně od 1.2.2023.

2. kolo vyjednávání

Dne 26. 1. 2023 proběhlo 2. kolo kolektivního vyjednávání. Vedením firmy a představenstvem nám bylo navrženo navýšení základní tarifní mzdy u řidičů o 6%, tj. 152 Kč, u dělnických profesí a THP také o 6%, dále navýšení stravenkového paušálu z 60 Kč na 80 Kč. Další návrh byl na určitou kompenzaci na cenu pojištění zodpovědnosti za škody při výkonu povolání, zatím bez konkrétní podoby.

Tento návrh byl Výborem jednomyslně odmítnut zejména z důvodu nízkého navýšení u kategorie řidičů.

Další postup ve vyjednávání bude projednán a odsouhlasen členskou základnou na konferenci naší OO, která se koná 28. 1. 2023.

Třetí kolo kolektivního vyjednávání je předběžně naplánováno na druhý týden v únoru.

Jakékoliv dotazy zodpoví každý člen Výboru.

Aktualizace 26. 1. 2023

1. kolo vyjednávání

Dne 5. 1. 2023 proběhlo 1. kolo kolektivního vyjednávání Výboru s představenstvem DpmD, a.s.

Výbor předložil návrhy na navýšení mezd, stravenkového paušálu a odměny za odjetou směnu z volna.

Představenstvo přislíbilo rychlé projednání našeho návrhu a dále nám bylo sděleno, že od 10. 1. 2023 nastupuje na post ředitele DP p. ing. Bárta.

O dalším jednání vás budeme okamžitě informovat. 

Aktualizace: 05. 01. 2023 

Nápady do KS

Ani letos tomu nebude jinak, opět budeme vyjednávat Kolektivní smlouvu pro rok 2023. Výbor uvítá reálné nápady, které budou moci být projednány při kolektivním vyjednávání. Nápady můžete sdělit komukoliv z Výboru organizace nebo přes formulář níže.

Aktualizace: 13. 11. 2022