Pojištění 2024

20.10.2023

Jako každoročně OS DOSIA nabízí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli od pojišťovny Kooperativa a pojištění právní ochrany a zajištění právních služeb od pojišťovny D.A.S.

Obě nabídky budou vyvěšeny na všech pracovištích a našich webových stránkách.

Pojištění odpovědnosti

Smluvní podmínky zůstávají stejné a ceny jsou cca o 5% vyšší než letošním roce.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli je bezpodmínečně nutné zaplatit do 20. listopadu 2023 v pokladně panu Matasovi. Pokud to nestihnete, další možný termín pojištění je až od 2. čtvrtletí 2024. Na toto pojištění přispíváme 1 000 Kč.

Vzhledem k pojistným událostem z poslední doby doporučuji zvážení pojištění s vyšším plněním, které pokryje v případě vyšší škody 4,5 násobek průměrné mzdy.

ZÁNIK POJIŠTĚNÍ: ode dne, kdy pojištěný přestal být členem OS DOSIA, nejpozději 31. 12. 2024.

Jakékoliv další informace poskytnou členové ZV.

Ceny pojištění:

Pojištění D.A.S.

Zájemci o pojištění právní pomoci u pojišťovny DAS musí pojistné zaplatit nejpozději do 12.12.2023 v pokladně u pana Matase.

Pojistné podmínky tohoto pojištění jsou vyvěšeny na každém pracovišti DP a jakékoliv informace poskytne předseda Jiří Vašák na telefonním čísle 606 161 124.

Na toto pojištění odborová organizace nepřispívá. 

Pojištění platné pouze po ČR a jen v zaměstnání:

  • Právní ochrana v pracovněprávním vztahu (včetně řízení vozidel v souvislosti s výkonem pracovněprávního vztahu)
  • Územní platnost ČR
  • Roční pojistné 456 Kč
  • Pojistný limit 500 000 Kč/pojistná událost

Pojištění platné po ČR i v Evropě, v zaměstnání i soukromí:

  • Právní ochrana v pracovněprávním vztahu + právní ochrana řidiče (v práci i soukromí)
  • Územní platnost pro právní ochranu řidiče – EVROPA*
  • Roční pojistné 576 Kč
  • Pojistný limit 500 000 Kč/pojistná událost