Upozornění pro odboráře

25.11.2023

Zájemci o pojištění právní pomoci u pojišťovny DAS musí pojistné zaplatit nejpozději do 12.12.2023 v pokladně u pana Matase.

Pojistné podmínky tohoto pojištění jsou vyvěšeny na každém pracovišti DP a jakékoliv informace poskytne předseda Jiří Vašák na telefonním čísle 606 161 124.

Na toto pojištění odborová organizace nepřispívá.