Pojištění 2023

02.11.2022

V dnešním článku Vám přinášíme důležité informace k pojištění pro rok 2023.


Jako každoročně OS DOSIA nabízí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli od pojišťovny Kooperativa a pojištění právní ochrany a zajištění právních služeb od pojišťovny D.A.S.

Obě nabídky budou vyvěšeny na všech pracovištích a našich webových stránkách.

Smluvní podmínky a ceny zůstávají stejné jako v letošním roce.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli je bezpodmínečně nutné zaplatit do 22.listopadu 2022 v pokladně panu Matasovi. Pokud to nestihnete, další možný termín pojištění je až od 2. čtvrtletí 2023. Na toto pojištění přispíváme 1 200 Kč. Vzhledem k pojistným událostem z poslední doby doporučuji zvážení pojištění s vyšším plněním, které pokryje v případě vyšší škody 4,5 násobek průměrné měsíční mzdy, kterou může zaměstnavatel dle Zákoníku práce požadovat po viníkovi.

Pojištění od pojišťovny D.A.S. je nutné zaplatit do 12. prosince 2022 v pokladně u pana Matase a na toto pojištění odborová organizace nepřispívá.

Jakékoliv další informace poskytnou členové ZV.


Letáky k pojištění: