NABÍDKY A SLEVY

od našich partnerů

PODMÍNKY

K prokázání nároku na slevu u našich obchodních partnerů je povinnost předkládat průkaz člena odborové organizace ZOOS DPMD

V případě, že Vám prodejce neuzná nárok na slevu (i když předložíte průkaz člena):

  • obraťte se na vedoucího prodejny, aby Vám byl nárok na slevu uznán;
  • upusťte od zakoupení zboží či služby se slevou a obraťte se na Výbor ZOOS DPMD;
  • zakupte zboží či službu bez nároku na slevu;

ČLENSKÝ PRŮKAZ

Průkaz Vám vydá Výbor ZOOS DPMD, k vydání je potřeba donést průkazovou fotografii.

Platný členský průkaz musí být řádně vyplněn, opatřen fotografií člena, potvrzen razítkem organizace a podpisem předsedy, v opačném případě je průkaz neplatný. 

KATEGORIE