KULTURA

SEVEROČESKÉ DIVADLO

opery a baletu

Nabídka

hudebních a divadelních představení

Nárok na slevu

Zájemci o vstupenky na jednotlivá představení, o kterých se můžete informovat na níže uvedené internetové adrese, musí nahlásit předsedovi ZV nebo svým zástupcům počet požadovaných vstupenek nejdéle 10 dnů před konáním představení. Zvýhodněné vstupné až do výše 30%.