Zápis Výboru

20.03.2019

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 20. 03. 2019


Výbor schválil:
  • připojení ke každoroční charitativní akci "Radeček" formou příspěvku, jehož výše bude upřesněna. Veškeré informace k této akci naleznete na našem webu zoosdpmd.cz/radecek nebo pod tímto odkazem;
  • nákup reklamních předmětů a cen pro vítěze do soutěží pořádaných odborovou organizací;
  • příspěvek ve výši 500 Kč pro dítě (do 15-ti let věku) odboráře na letní tábor. 

Výbor neschválil příspěvek na letní dovolenou v podnikovém zařízení Doksy - Klůček


Výbor změnil pravidla pro placení členských příspěvků odborářů pracujících na dohodu (brigádníků) a to na paušální poplatek 200 Kč měsíčně (dle stanov OS DOSIA) s platností od 01. 02. 2019. 


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

Nepřítomni: