Radeček 2019

19.06.2019

Pomoc pro Radečka skončila

OS DOSIA uzavřela charitativní akci "RADEČEK", ke které se připojila i naše organizace s výslednou částkou 111.811,- Kč. Částka byla předána rodičům malého Radečka na plenární schůzi v Kožlanech.

Tímto děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli.


Napsáno: 13. 03. 2019

Vážení kolegové a kolegyně

Odborové organizace vznikali původně jako podpůrné a vzdělávací spolky. Ty měli za úkol pomáhat svým členům a v případě nějaké těžké životní situace (nemoc, úmrtí v rodině, ztráta zaměstnání atd.). K tomu slouží fond, na kterém se podíleli všichni členi spolku a různé sbírky na konkrétní případy. OS DOSIA si vzal patronát nad dobročinnými akcemi, které vznikli tak trochu spontánně v některých základních organizacích. Tím se vlastně vracíme k původnímu smyslu odborové činnosti (s trochou nadsázky) pomáhat a chránit. Již třetím rokem probíhají sbírky na pomoc rodinám zaměstnancům dopravních podniků ČR, kde má OS DOSIA základní organizace.

Jedná se o případy, kdy z nějakého důvodu zdravotní pojišťovny nehradí nějakou pomůcku a rodina nemá takový příjem, aby jí mohla pořídit z vlastních zdrojů. Tradice začala v roce 2015 na popud kolegy a kamaráda z Kačerovské vozovny DPP Standy Brože. Tehdy ještě jen jako pomoc Klubu nemocných Cystickou Fibrózou a tehdy se zrodil nápad proč nepodpořit některého z našich lidí, vždyť i mezi nimi se určitě najde někdo, kdo bude pomoc potřebovat. Náhoda tomu chtěla, že se objevila Adélka. Její dědeček (zaměstnanec DP Ústí n/L.) požádal předsedu tamější ZO Jendu Hampejse o pomoc a už to jede. Standa, Jenda, Vilma - lidi se srdcem na pravém místě organizují první akce. Dost bylo historie...

Letos bude sbírka směrována pro malého Radečka z Mostu. Radeček měl tu smůlu, že jeho příchod na svět byl provázen mnoha komplikacemi a to mělo za následek mnoho zdravotních problémů, které si Radeček ponese už po celý život. Naopak velké štěstí měl, že se narodil milujícím rodičům, kteří hned nehodili flintu do žita a s jeho nemocí začali bojovat, seč jim síly stačí. Svojí obětavostí dostali Radečka z nejhoršího, ale boj pokračuje. Stálo je to mnoho sil a finančních prostředků. Bohužel se díky tomu dostali do finančních potíží a částku cca 60 000,-Kč na přístroje, které zdravotní pojišťovna nehradí, si nemohou dovolit. Proto vás všechny prosím pomozme jim získat přístroje, které mohou Radkovy zachránit život a jeho rodičům umožní si trochu odpočinout a nabrat síly na další boj.

Sbírka bude probíhat, až do června 2019 kdy vyvrcholí dobročinnou aukcí v RS Kožlany na Plenárním zasedání OS Dosia. Tam také budou získané peníze předány rodičům malého Radka. V rámci sbírky se uskuteční několik benefičních představení. Jedno budete moci shlédnout i v Mostě v Základní umělecké škole F. L. Gassmanna (zatím probíhá jednání s vedením školy). Vstupné bude dobrovolné a vše půjde na Radečka. Dále můžete přispívat přímo v kanceláři ZV v Mostě a u rozdělovačky služeb v Litvínově. Brzo budou instalované kasička na vrátnici v Mostě. Kdo nemůže přispět penězi a chce pomoci, může darovat předměty do aukce a tomboly (co doma už nepoužíváte a překáží vám to).

Všem, kteří budou i letos pomáhat a přispívat na dobrou věc moc moc děkuji.

Oldřich Chyba předseda ZO DPmML, a.s.


Máte-li zájem přispět Radečkovi, ať finančně nebo jinak obraťte se prosím na předsedu Výboru p. Vašáka, tel: 606 161 124.