Zápis Výboru

19.12.2018

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 19. 12. 2018 


Výbor projednal návrh pana ředitele ze dne 14. 12. 2018 na navýšení mezd a rozhodl se ho odmítnout a pokračovat v dalším vyjednávání.


Výbor vzal na vědomí informace od p. Klaudyho, o jednání nově jmenované dozorčí rady.


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

Nepřítomni:

Výbor ZOOS DPMD