Zápis Výboru

28.08.2018

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 28. 08. 2018 


Výbor schválil, zahájit v září přípravu na kolektivní vyjednávání pro KS2019.


Výbor projednal:
  • problém s přebíráním listovních zásilek pro odborovou organizaci a tento navrhl vyřešit umístěním vlastní poštovní schránky na budovu nové vrátnice;
  • s p. Zavadilem konečnou formu nových webových stránek a pravidla jejich užívání. Termín spuštění bude včas oznámen;
  • postup při zabezpečení prověrek BOZP, které se uskuteční v našem podniku 19. 09. 2018

Žádáme všechny odboráře a zaměstnance ke sdělení svých návrhů a připomínek týkajících se prověrek BOZP nebo nadcházejícího kolektivního vyjednávání. 


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

  • p. Milan Zavadil

Nepřítomni:

Výbor ZOOS DPMD