Zápis Výboru

01.02.2018

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 01. 02. 2018 


Výbor projednal odpověď paní primátorky, na dotaz, ohledně navyšování mezd.


Výbor schválil jednorázový příspěvek na letní tábor pro dítě odboráře do věku 15 let ve výši 500 Kč za rok.

Výbor schválil připojení naší organizace ke každoroční charitativní akci OS DOSIA 


Výbor vzal na vědomí problém s navýšením mezd na čerpací stanici po reorganizaci směn a bude o tom jednat s vedením 


Výbor se zabýval možným problémem ve vyplácení odměny za odjetou směnu navíc nad rámec rozvrhu směn a rozhodl se obrátit na OS DOSIA a jeho právní oddělení 


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

Nepřítomni:

Výbor ZOOS DPMD