I. kolo vyjednávání KS 2020

12.11.2020

Dne 09. 11. 2020 proběhlo první kolo vyjednávání o kolektivní smlouvě na rok 2021 (dále jen KS2021) za účasti p. ředitele, ekonomického náměstka Mgr. Horáčka a Výboru.

Výbor navrhl:

  • plošné přidání mezd ve stejné procentuální výši všem zaměstnancům s tím, že s konkrétními čísly je třeba počkat na vyřešení situace na magistrátu a případné schválení nové výše daně z příjmu;
  • navrhl vedení možnost jednotného pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu zaměstnání sjednaného zaměstnavatelem na rok 2022;
  • možnost doplnění autobusů o kabiny a aby nové autobusy byly již kabinami vybaveny. 

Další kolo vyjednávání je plánováno na prosinec. ve stejné procentuální výši všem zaměstnancům s tím, že s konkrétními čísly je třeba počkat na vyřešení situace na magistrátu a případné schválení nové výše daně z příjmu.

Stravenky zůstávají pro příští rok ve stejné formě a hodnotě.

Sociální zařízení na výpravně a staré vrátnici budou doplněny o vysoušeče rukou.

Další kolo vyjednávání je plánováno na prosinec.

Výbor ZOOS DPMD