Pojištění odpovědnosti 2021

13.10.2020

Jako každoročně OS DOSIA nabízí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli od pojišťovny Kooperativa a pojištění právní ochrany a zajištění právních služeb od pojišťovny D.A.S. Více informací o pojištění D.A.S. 

Smluvní podmínky a ceny zůstávají stejné jako v letošním roce.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli je bezpodmínečně nutné zaplatit do 13. listopadu 2020 v pokladně panu Matasovi. Pokud to nestihnete, další možný termín pojištění je až od 2. čtvrtletí 2021. Na toto pojištění přispíváme 1 000 Kč. Vzhledem k pojistným událostem z poslední doby, doporučuji zvážení pojištění s vyšším plněním, které pokryje v případě vyšší škody 4,5 násobek průměrné měsíční mzdy, kterou může zaměstnavatel dle Zákoníku práce požadovat po viníkovi.


Limity plnění a roční pojistné:

Jakékoliv další informace poskytnou členové Výboru.


Leták pojištění:


Výbor ZOOS DPMD