Pojištění DAS 2022

20.11.2021

Zájemci o pojištění u D.A.S. (právní ochrana) na rok 2021 se musí přihlásit u p. Matase nebo p. Vašáka nejpozději do 04. 12. 2021. Podmínky a výše pojistného zůstávají stejné jako letos. Na toto pojištění odborová organizace nepřispívá

Více informací k pojištění právní ochrany Vám sdělí p. Matas.


D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. o zajištění právních služeb pro členy OS DOSIA

Informace k pojistné smlouvě č. xxxxxxx a xxxxxxx

Společnost D.A.S. a.s., pojišťovna právní ochrany našim členům zajišťuje právní ochranu na základě uzavřených pojistných smluv. Účelem pojištění právní ochrany je odstranit nebo alespoň zmírnit nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů a výdajů s tím spojených.

Pojistná smlouva č. xxxxxxx:

 • Právní ochrana v pracovněprávním vztahu (včetně řízení vozidel v souvislosti s výkonem pracovněprávního vztahu)
 • Územní platnost ČR
 • Roční pojistné 380 Kč
 • Pojistný limit 500 000 Kč/pojistná událost

V případě událostí bezprostředně související s řízením vozidla se pojistná ochrana v případě pojistné smlouvy č. xxxxxxx vztahuje výlučně na události nastalé během výkonu práce a o kterých rozhodují české soudy a úřady.

Pojistná smlouva č. xxxxxxx:

 • Právní ochrana v pracovněprávním vztahu + právní ochrana řidiče (v práci i soukromí)
 • Územní platnost pro právní ochranu řidiče - EVROPA*
 • Roční pojistné 480 Kč
 • Pojistný limit 500 000 Kč/pojistná událost

*Pojištění se vztahuje na všechny pojistné události, jež nastaly ve státech Evropské unie a ostatních evropských státech s výjimkou zemí bývalého Sovětského svazu nepatřících do Evropské unie a Turecka.

V případě pojistné smlouvy č. xxxxxxx se právní ochrana řidiče vztahuje na řízení jak v práci, tak v soukromí a územní platnost je rozšířena i mimo ČR.

Co D.A.S. pojištěnému poskytuje?

500 000 Kč na každou pojistnou událost; D.A.S. uhradí:

 • Odměnu advokáta
 • Soudní poplatky
 • Náklady protistrany a státu v případě prohry
 • Znalečné, svědečné a další ...

500 000 Kč na složení kauce za účelem vyloučení vyšetřovací vazby.

24 hodin denně 365 dní v roce nepřetržitý právní servis po telefonu.

V jakých oblastech D.A.S. pojištěnému pomoc poskytuje?

 • Pracovněprávní spory
 • Nároky na náhradu újmy
 • Obhajoba v trestním a správním řízení
 • Spory s pojišťovnami

Členové našeho Odborového svazu mají tyto služby zajištěny za 380 Kč respektive 480 Kč na rok, přičemž pokud využijí nabídku služeb D.A.S. pojišťovna právní ochrany,a.s., získají slevu 10% na další produkty pojištění (druhy produktů pod záložkou "Naše služby" na www.das.cz).

Leták pojištění:


Výbor ZOOS DPMD