NAŠI LIDÉ

funkcionáři Výboru a revizní komise

VÝBOR

Funkcionáři pro léta 2017 - 2022

p. Jiří Vašák

Předseda
tel: 606 161 124

p. Lubomír Freiberg

Místopředseda
tel: 604 294 501

p. Pavel Smutný

Jednatel
tel: 605 136 465

Funkcionáři pověřeni Výborem

Funkcionáři pro léta 2017 - 2022

p. Jiří Váňa

BZOP
Tel: 604 161 207

p. Pavel Matas

Hospodář
Tel: 724 720 551

p. Petr Šenk

člen komise
tel: 734 592 865

REVIZNÍ KOMISE

Na předsedu revizní komise se obracejte v případě, že máte pochybnosti o správném fungování základní organizace nebo Výboru, v opačném případě se obracejte POUZE na funkcionáře Výboru ZOOS DPMD. 

Funkcionáři na dobu neurčitou, pokud není ujednáno jinak

p. Milan Kácha

Předseda komise
tel: 774 231 107

p. Petr Šenk

člen komise
tel: 734 592 865