NAŠI LIDÉ

funkcionáři Výboru a revizní komise

VÝBOR

Funkcionáři pro léta 2017 - 2022

p. Jiří Vašák
(předseda)
606 161 124 
p. Lubomír Freiberg
(místopředseda)
604 294 501 
p. Pavel Smutný
(jednatel)
605 136 465 

FUNKCIONÁŘI POVĚŘENI VÝBOREM

Funkcionáři pro léta 2017 - 2022

p. Pavel Matas
(hospodář)
724 720 551 
p. Petr Šenk
(člen rk)
734 592 865 
p. Jiří Váňa
(BZOP)
604 161 207 

REVIZNÍ KOMISE

Na předsedu revizní komise se obracejte v případě, že máte pochybnosti o správném fungování základní organizace nebo Výboru, v opačném případě se obracejte POUZE na funkcionáře Výboru ZOOS DPMD. 

Funkcionáři na dobu neurčitou, pokud není ujednáno jinak

p. Milan Kácha
(předseda rk)
774 231 107
p. Petr Šenk
(člen rk)
734 592 865