NAŠI LIDÉ

funkcionáři Výboru a revizní komise

VÝBOR

Funkcionáři pro léta 2017 - 2022

p. Jiří Vašák
(předseda)
p. Lubomír Freiberg
(místopředseda)
p. Pavel Smutný
(jednatel)

FUNKCIONÁŘI POVĚŘENI VÝBOREM

Funkcionáři pro léta 2017 - 2022

p. Pavel Matas
(hospodář)
p. Petr Šenk
(člen rk)
p. Jiří Váňa
(BZOP)

REVIZNÍ KOMISE

Na předsedu revizní komise se obracejte v případě, že máte pochybnosti o správném fungování základní organizace nebo Výboru, v opačném případě se obracejte POUZE na funkcionáře Výboru ZOOS DPMD. 

Funkcionáři na dobu neurčitou, pokud není ujednáno jinak

p. Milan Kácha
(předseda rk)
p. Petr Šenk
(člen rk)