Mobilní WC

03.10.2019

Po mnohaletém úsilí odborové organizace bylo na konečné stanici linky 204 v Březinách instalováno mobilní WC. Vzhledem k tomu, že je čidlem zaznamenáván počet použití, žádám všechny řidiče jezdící tuto linku o jeho využívání. Pomůžete tím řidičům jezdícím na dalších linkách.

Po zkušebním provozu bude totiž vyhodnoceno využívání a rozhodnuto o instalaci mobilních WC na dalších konečných stanicích.

Předpokládáme, že udržování čistoty a neničení zařízení je samozřejmostí. 


Výbor ZOOS DPMD