Jednání s DTN

14.10.2019

Dnes 14. 10. 2019 proběhlo za účasti členů ZV, p. Jiřího Vašáka a p Pavla Smutného, a dopravně-technického náměstka p. Jiřího Kasla jednání o těchto bodech:

  1. Během několika měsíců budou instalována mobilní sociální zařízení na konečných zastávkách Krásný Studenec a Bělá. V Březinách zřejmě dojde k přemístění mobilního sociálního zařízení na jiné místo kvůli stížnostem obyvatel.
  2. Kontrolou bylo zjištěno nedodržování bezpečnostních přestávek vyznačených v jízdních řádech (tzv. svačin) řidiči. Byli jsme požádáni o nápravu
  3. Bylo nám oznámeno zrušení rozvozu řidičů od 01. 11. 2019 z důvodu úspory finančních prostředků. Podařilo se vyjednat odvoz vozidlem službu konajícího dispečera v případě, že směnu končící řidič nemá možnost dopravy domů. Uvidíme, jak to bude fungovat, a jsme připraveni jednat o tomto problému dál. 

Výbor ZOOS DPMD