Odpověď ke kamerám

01.05.2020

Dotaz k rukám p. ředitele


Odpověď p. ředitele na náš dotaz:

Dobrý den pane Vašáku a pane Klaudy,

dovolím si reagovat na Vás dotaz ohledně umístění kamer v místnosti řidičů s následujícími zjištěními:

  • dle sdělení DTN p. Kasla jste byl o tomto záměru včas informován bez jakýchkoliv vznesených připomínek z Vaší strany
  • záměr instalace kamer na terminále pak vznikl podstatně dříve a navazuje na přijatá opatření z hlediska bezpečnosti a dodržování pracovní kázně i v dalších prostorách naší společnosti
  • s ohledem na značně omezený přístup k záznamu a neexistenci zvukového záznamu toto s důvěrou ve Vás opravdu nijak nesouvisí, navíc se jedná o jedno z normálních pracovišť našich i cizích řidičů
  • stejný argument by se dal použít i na kamery ve vozech, kdy sami dobře víte, že za celou dobu jejich provozu nedošlo ke zneužití záznamu z nich pořizovaných
  • co se týká Vašeho zázemí na konečných, tak jedním ze záměrů společnosti je jejich postupné nahrazení zcela novým typem buněk, ve vztahu ke zničenému inventáři se raději nebudu vyjadřovat, neboť to jsou právě řidiči, kteří tento majetek poškozují a snad právě instalace kamerového systému povede i k prodloužení jeho životnosti
  • použití kamerových systémů v DP je upraveno směrnicí, kterou prostřednictvím Skeletonu obdržíte

Zůstávám s pozdravem, ing. Bárta.


Reakce Výboru:

Dobrý den,

děkujeme za Vaší odpověď a dovolujeme si reagovat a upřesnit informace.

Předseda Výboru byl o instalaci kamerového systému informován 09. 04. 2020, ten už byl ale minimálně 2 dny v provozu, tudíž nebylo možné žádné připomínky vznést.

Situace mohla být dle nás řešena klidněji z pohledu řidičů, kdyby Vámi zmíněná směrnice pro použití kamerových systémů v DpmD byla zveřejněna ještě před instalací kamer.

S pozdravem a přáním hezkého dne Klaudy, Vašák. 

Výbor ZOOS DPMD