Dotaz ohledně kamer v DP

13.04.2020

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás spolu s Výborem odborové organizace s žádostí o sdělení skutečného důvodu k instalaci kamerového systému v prostoru místnosti k odpočinku řidičů v čase BP.

My nezpochybňujeme právo firmy k této akci, ale důvod nám bohužel není jasný. Z pohledu našeho a našich kolegů jde o jasné vyjádření nedůvěry a ztrátu jakéhokoliv soukromí v čase odpočinku, navíc argument, že nebude pořizován zvukový záznam, není relevantní. Pokud nám ovšem vedení nedůvěřuje, těžko může čekat důvěru z naší strany.

V tomto kontextu působí váš "potlesk a poděkování řidičům" bohužel poněkud úsměvně.

Ale zajímá nás i ekonomická stránka věci. Proč společnost vynakládá prostředky na kamerový systém a v jaké výši, když přitom například sociální zázemí řidičů na konečných, ve vozovně a na výpravně je v nevyhovujícím technickém stavu (WC, poničené dveře na WC nejdou zamykat, staré, poničené a nepohodlné židle atd.)? Nebylo by tudíž rozumnější vynaložit prostředky na zkvalitnění zázemí pro zaměstnance?

Děkujeme za vaše vyjádření, které budeme prezentovat řidičům.

S pozdravem

Klaudy Martin, člen DR

Vašák Jiří, předseda Výboru

Výbor ZOOS DPMD