Výsledky kontroly BZOP

10.04.2020

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE

Dne 09. 04. 2020 proběhlo jednání mezi DTN p. Jiřím Kaslem a p, Jiřím Vašákem. Byly projednány výsledky kontroly BOZP, která se uskutečnila 02. 03. 2020, a bylo domluveno odstranění zjištěných závad.

Dle sdělení DTN se školní spoje nebudou obsluhovat nejméně do 15. 05. 2020 (pokud magistrát nestanoví jinak). Dále platí, že tyto odpadlé spoje nebudou řidičům propláceny při splnění měsíčního fondu hodin. Pokud řidič tento fond nesplní, kvůli odpadlému školnímu spoji, bude mu mzda doplacena.

K problematice kamer na dispečinku a na výpravně, mi bylo sděleno, že je v pravomoci firmy instalovat ve svých prostorách kamerové systémy (kromě WC, sprch a převlékáren). Byl jsem ubezpečen, že z těchto kamer nebude pořizován zvukový záznam, přístup do obrazového záznamu má pouze p. Morong st. a to pouze na žádost Policie nebo soudu. Aktuální dění na těchto kamerách může na PC sledovat dispečer a DTN Kasl.

Díky iniciativě sestřiček z rehabilitačního oddělení nemocnice v Děčíně a našeho kolegy J. Kotrasze bylo řidičům věnováno 100 látkových roušek. Za ZV děkuji všem, kteří se na tomto podíleli. Primářce tohoto oddělení jsem zaslal děkovný dopis.

Výbor ZOOS DPMD