INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE

27.06.2022

Níže uvedený dotaz byl zaslán dne 27. 06. 2022 předsedovi představenstva DpmD a.s., p. ing. Machalovi, který je pověřen řízením DpmD a.s. O odpovědi budeme informovat. 

Dobrý den, pane předsedo,

jménem odborové organizace se chci zeptat, zda vedení DP spolu s magistrátem neplánuje mimořádnou odměnu za 1. pololetí 2022 pro všechny zaměstnance DP, dle Kolektivní smlouvy v části o mimořádných odměnách, z důvodu neustále se navyšující inflace, a tím i znehodnocení nárůstu mezd od ledna letošního roku. Vycházím z toho, že k vyplacení odměn přistupují některé dopravní podniky. a to v různé výši a různou formou (DP Brno, Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice, Praha). Myslím si, že částka 5 000 Kč pro každého zaměstnance by byla v této době adekvátní. ZV je připraven jednat o výši, formě a podmínkách vyplacení odměny.

Jiří Vašák, předseda ZV