Jsme odborová organizace při DpmD, a.s.

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE

27.06.2022

Níže uvedený dotaz byl zaslán dne 27. 06. 2022 předsedovi představenstva DpmD a.s., p. ing. Machalovi, který je pověřen řízením DpmD a.s. O odpovědi budeme informovat. 

Dobrý den, pane předsedo,

jménem odborové organizace se chci zeptat, zda vedení DP spolu s magistrátem neplánuje mimořádnou odměnu za 1. pololetí 2022 pro všechny zaměstnance DP, dle Kolektivní smlouvy v části o mimořádných odměnách, z důvodu neustále se navyšující inflace, a tím i znehodnocení nárůstu mezd od ledna letošního roku. Vycházím z toho, že k vyplacení odměn přistupují některé dopravní podniky. a to v různé výši a různou formou (DP Brno, Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice, Praha). Myslím si, že částka 5 000 Kč pro každého zaměstnance by byla v této době adekvátní. ZV je připraven jednat o výši, formě a podmínkách vyplacení odměny.

Jiří Vašák, předseda ZV