Schůzka s vedením DP

05.03.2018

Dne 05. 03. 2018 proběhla schůzka mezi Výborem a vedením DP, kde bylo jednalo o těchto bodech:

  • 13. plat - dle vyjádření pana ředitele byla posunuta výplata odměny za splnění hospodářského výsledku (tzv. 13. plat) na začátek dubna;
  • Problém čerpací stanice bude řešen vedením DP s jejím vedoucím.
  • Vedení DP vypracuje přesná kritéria pro vyplácení odměny za odjetou směnu navíc. Návrh bude předán Výboru k projednání a odsouhlasení;
  • Bylo vyjednáno přepracování povinností řidiče;
  • Vedením DP bylo přislíbeno dovybavení místnosti řidičů na terminálu nábytkem.
  • Opětovně byl projednán problém se sociálním zařízením na linkách 4, 10, 12, 14 a došlo ke shodě na nutnosti řešení tohoto problému změnou jízdních řádů. 

Výbor ZOOS DPMD