KS 2018 podepsána

23.01.2018

Dne 23. 01. 2018 byla podepsána Kolektivní smlouva na rok 2018, se kterou se můžete seznámit u vedoucích středisek nebo na Skeletonu.

Výbor bude neprodleně kontaktovat Magistrát města Děčína a požadovat možný převod peněz na navýšení mezd po ročním zúčtování, dle nabídky Magistrátu ze dne 01. 12. 2017.

Výbor velice děkuje Všem odborářům a zaměstnancům, kteří nás podporovali a svým postojem pomáhali při nelehkém vyjednávání.


Po podepsání KS na rok 2018 se bude podepisovat "Stanovení skupiny prací". Doporučujeme pečlivé zkontrolování stanovené skupiny prací (např. řidiči 5. skupina) a její ověření nahlédnutím do Katalogu prací u vedoucího střediska. Pokud nebude stanovená skupina souhlasit, nepodepisujte a obraťte se na odborovou organizaci. 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V KS 2018 

Kromě navýšení mezd je zásadní změna v odměně za odjetou směnu mimo rozvrh směn ve výši 3% a možnost pro pracovníky v turnuse vykonávat prohlídky potřebné k výkonu povolání (preventivní, psychologické) a vše, co s tím souvisí, ve svém volnu se zaplacením nezbytně nutné doby průměrnou mzdou.

Výbor ZOOS DPMD