KS 2018 - návrhy

13.11.2017

Minulý týden jsme obdrželi od pana ředitele návrh Kolektivní smlouvy na rok 2018. Ani jeden z našich požadavků, které se týkaly mzdové oblasti, nebyl akceptován. Datum dalšího kola vyjednávání nebylo ještě upřesněno.

Veškeré vaše návrhy a dotazy, týkající se mzdové oblasti a podpory Výboru při vyjednávání, můžete osobně projednat se členy Výboru ve čtvrtek 16. 11. 2017 v 11:35 v kanceláři nebo ve 12:30 a 14:30 v místnosti řidičů na výpravně DPmD, a.s. 

Výbor ZOOS DPMD