Zápis Výboru

04.06.2021

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 02. 06. 2021


Výbor schválil příspěvek na letní tábor na dítě člena odborů ve výši 500Kč. Podmínkou je věk do 15ti let nebo ukončení základní školy v letošním roce. Příspěvek bude vyplácet p. Matas (pokladna) oproti kopii faktury o zaplacení tábora na jméno daného dítěte.

Předseda Výboru oslovil ředitele DP s návrhem na mimořádnou odměnu pro zaměstnance za zvládnutí Covidové pandemie. Pan ředitel přislíbil podat tento návrh při nejbližším jednání představenstva a informovat nás o výsledku. 


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

Nepřítomni:

Výbor ZOOS DPMD