Zápis Výboru

21.04.2021

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 19. 04. 2021


Výbor byl informován p. Klaudym o personálních změnách v dozorčí radě.

Výbor se seznámil se statistikou mezd OS DOSIA, ve které je zahrnuto 17 DP z celé republiky, a konstatoval, že dosažené 2.místo v kategorií řidičů je pouze za cenu nejvyššího počtu přesčasových hodin ze všech hodnocených DP a rozhodl se na toto zaměřit při příštím kolektivním vyjednávání. Samozřejmě budeme usilovat o navýšení základní hodinové mzdy u všech kategorií.

Výbor reagoval na stížnosti na údajné pozdní vyplácení mezd a konstatoval, že v tomto případě plní firma své závazky bezchybně v souladu s kolektivní smlouvou a Zákoníkem práce. Výplatní termín každého 15. v měsíci je ve všech kolektivních smlouvách již od roku 2006.

Výbor pověřil předsedu k předání finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč manželce zesnulého člena odborové organizace p.Galby.

Výbor schválil zakoupení vánočních kolekcí a pověřil předsedu jejich výběrem a objednáním. Další vánoční dárek se bude ještě vybírat a schvalovat.


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

  • p. Martin Klaudy - člen dozorčí rady DpmD, a. s.

Nepřítomni: