Zápis Výboru

23.10.2020

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 22. 10. 2020


Výbor schválil o rozdělení vánočních odměn, které budou rozdávány od začátku prosince a obdrží je všichni, kteří budou k 31. 10. 2020 členy odborové organizace. Vánoční dárky, které zbydou, budou použity na prezentaci a reklamu naší odborové organizace.


Výbor projednal problém vymáhání členských příspěvků od členů v dlouhodobé pracovní neschopnosti a pověřil předsedu ZV, aby společně s pokladníkem p. Matasem toto řešil.

Výbor projednal a sjednotil postup a požadavky na kolektivní vyjednávání, které by mělo začít 9. listopadu, pokud to situace dovolí.

Do tohoto data přijímáme vaše návrhy, nápady a náměty. 


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

Nepřítomni:

Výbor ZOOS DPMD