Zápis Výboru

15.06.2020

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 11. 06. 2020


Výbor vzal na vědomí konání tradiční rybářské soutěže v termínu 11.-13. 09. 2020 na Staré Olešce. Oficiální plakát bude včas vyvěšen.

Dále byl výhledově naplánován výlet do vinného sklípku na podzim. Vše bude záviset na epidemiologické situaci.


Výbor schválil nákup vánočních kolekcí pro členy organizace a zároveň neschválil nákup nabízeného kosmetického vánočního dárku.

Předseda Výboru byl pověřen k výběru jiného dárku.


Pokud má někdo ze členů organizace návrh na nějakou akci, prosíme o kontaktování členů Výboru.


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

Nepřítomni:

Výbor ZOOS DPMD