Zápis Výboru

22.01.2020

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 22. 01. 2020


Výbor schválil nákup 1 ks set-top boxu do místnosti řidičů na staré vrátnici v ceně 750,- Kč.


Každý člen Výboru bude půjčovat 1 čip do S-centra.

Tento benefit poskytuje zaměstnavatel a je určen pro všechny zaměstnance.


Výbor zajistil čipy do plaveckého areálu v Děčíně. Čipy (1 pro dospělého a 1 pro dítě) bude půjčovat p. Smutný po telefonické nebo SMS domluvě na č. 602 684 979. Další čip bude půjčovat p. Matas (hospodář).

Tyto čipy jsou pouze pro odboráře. 


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

Nepřítomni:

Výbor ZOOS DPMD