Zápis Výboru

14.10.2019

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 14. 10. 2019 


Výbor svolává KONFERENCI na:

sobotu 17. 11. 2019

Veškeré potřebné informace (místo, čas, program a organizační záležitosti) budou včas zveřejněny a vyvěšeny na všech pracovištích DPMD, a.s.  


Výbor zajistil 2 ks permanentek na mistrovské zápasy HC Děčín. Pro dílnu je permanentka u pana Pargače a pro řidiče u službu konajícího dispečera.

Žádáme o jejich vracení, aby se dostalo na všechny.


Výbor projednal žádost p. Zavadila o příspěvek na vlastní pojištění zodpovědnosti při výkonu povolání ve výši příspěvku na odborářské pojištění a tuto zamítl. Odůvodnění bylo p. Zavadilovi posláno písemně. 


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

  • p. Pavel Matas - hospodář

Nepřítomni: