Zápis Výboru

15.05.2019

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 15. 05. 2019 


Podle informací od pana Klaudyho z jednání dozorčí rady, nebyl tzv. 13. plat zatím vyplacen z důvodu neproběhnutí všech schvalovacích procesů na magistrátu ohledně kompenzací vůči DP. 


Výbor schválil zakoupení cen do rybářské soutěže a rozpočítání vložených nákladů mezi všechny zúčastněné dopravní podniky.


Výbor rozhodl o finančním daru ve výši 5 000 Kč na charitativní akci pro Radečka z DP Most. Všechny informace k této akci jsou na našich stránkách. 


Výbor vzal na vědomí účast předsedy na plenárním zasedání, které se bude konat 11. - 13. 06. 2019 v Kožlanech.


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

Nepřítomni: