Zápis Výboru

19.02.2019

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 19. 02. 2019 


Výbor oznamuje, že po konzultaci s právním oddělení OS DOSIA, byl Výbor v září 2017 zvolen dle stanov na dobu 5-ti let.

Příští volby se budou konat na podzim 2022.


Výbor schválil:
  • odměnu formou šeků CADHOC v hodnotě 500 Kč p. Zavadilovi - za tvorbu našich webových stránek;
  • doplnění kulturních akcí - exkurze Pivovar Krušovice, muzikál Muž se železnou maskou;
  • zakoupení dárku k MDŽ pro členky odborů

Výbor projednal možnost návštěvy zábavního parku Belantis (SRN) společně s DPmÚL

Výbor pověřil předsedu oslovením vedení DPmD s žádostí o příspěvek ze sociálního fondu na kulturní akce pořádané odborovou organizací v souladu s dodatkem KS.


Výbor vzal na vědomí informaci od p.Klaudyho, že plánované zasedání dozorčí rady se z důvodu nemoci nekonalo.


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

Nepřítomni: