Zápis Výboru

30.01.2019

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 30. 01. 2019

Výbor jmenoval na uvolněné místo do Revizní komise p. Petra Šenka do konce funkčního Výboru, pokud nebude ujednáno jinak.

Výbor poskytl dle Stanov OS příspěvek ve výši 5.000,- Kč, rodině zesnulého člena organizace p. Herynka.


Dnes se uskutečnilo další kolo kolektivního vyjednávání. Vedení DP nám opět předložilo původní návrh na navýšení mezd u řidičů o 6% a u dělnických profesí o 4%. Tento návrh byl námi opět odmítnut a byly zopakovány naše požadavky. Další jednání proběhne příští týden po schůzi představenstva.

O dalším jednání budeme informovat a nadále počítáme s Vaší podporou.


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Výbor ZOOS DPMD