Zápis Výboru

02.01.2019

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 02. 01. 2019 


Výbor vzal na vědomí informaci od pana ředitele, že představenstvo DP s ohledem na zaslané stanovisko Výboru neschválilo nově navrženou úpravu nárůstu průměrné mzdy v DP o 8% pro řidiče, 6% pro dělnické profese a 4% pro THP, rozhodlo se vyčkat na výsledky celoročního hospodaření a výsledky kolektivních v ostatních DP.

Na základě tohoto sdělení doporučujeme všem řidičům, aby se zamysleli a zvážili svůj přístup k přesčasové práci a k podpisu dalších přesčasových hodin nad limit stanovený Zákoníkem práce. Vysokým počtem přesčasových hodin narostla průměrná hodinová mzda tak, že jsme se dostali v pololetí na 4. místo nejlépe placených sledovaných dopravních podniků. Stalo se tak jen díky tomu, že jsme na 3. místě v počtu přesčasových hodin v těchto podnicích. Bohužel tomu neodpovídá základní tarifní mzda a výsledek je velmi zkreslený.

Pokud chceme navýšení tarifu, musíme pro to něco udělat a být jednotní. Ani jeden z nás určitě nechce mít slušnou výplatu za cenu obrovského množství přesčasových hodin, ale chce mít slušnou výplatu za základní měsíční hodinovou dotaci.


Výbor schválil v souladu se Stanovami OS DOSIA o zavedení členského příspěvku u dlouhodobě nemocných odborářů (nad 1 měsíc pracovní neschopnosti) ve výši 5 Kč denně. Platba bude probíhat u pana Matase.


Výbor vzal na vědomí spuštění nových webových stránek na adrese:

Všechny náměty, připomínky a dotazy k těmto stránkám zodpoví p. Zavadil.


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

Nepřítomni:

Výbor ZOOS DPMD