Zápis Výboru

17.11.2018

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 17. 11. 2018 


Výbor schválil rozdělení vánočních odměn, které budou rozdávány od začátku prosince:   
  • vánoční kolekci obdrží všichni odboráři;
  • USB flash disk obdrží odboráři, kteří jsou k 01. 12. 2018 členy odborové organizace alespoň 6 měsíců, resp. mají k tomuto datu zaplaceny členské příspěvky za 6 měsíců;

Dne 19. 11. 2018 proběhlo 1. kolo kolektivního vyjednávání, na kterém byly předneseny naše požadavky týkající se hlavně mzdové oblasti. Tyto budou vedením DPmD, a.s. projednány.

Další kolo je plánováno na začátek prosince.


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

Nepřítomni:

Výbor ZOOS DPMD