Zápis Výboru

13.10.2018

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 13. 10. 2018


Výbor vzal na vědomí informace od p. Klaudyho, z posledního jednání dozorčí rady.


Výbor upozorňuje na novou možnost, jak nám předávat své podněty a připomínky, a to písemnou formou do naší poštovní schránky, která je umístěná na budově nové vrátnice.


Výbor svolává KONFERENCI na:

sobotu 03. 11. 2018

která se bude konat v restauraci U viaduktu v odpoledních hodinách. Přesný čas, program a organizační záležitosti budou včas zveřejněny a vyvěšeny na všech pracovištích DPMD, a.s. 

Doufáme, že se sejdeme v hojném počtu, a očekáváme Vaše názory, náměty a připomínky zvláště k nadcházejícímu kolektivnímu vyjednávání. 


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;

Hosté:

Nepřítomni:

  • p. Pavel Smutný - omluven pro nemoc

Výbor ZOOS DPMD