Zápis Výboru

22.06.2018

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 22. 06. 2018 


Výbor vzal na vědomí:
  • vyúčtování rybářské soutěže
  • informace z plenární schůze v Kožlanech
  • negativní ohlasy na turnus platný od 01. 03. 2018

Výbor schválil:
  • uspořádat zájezd do Pivovaru Svijany
  • uspořádat zájezd na muzikál Děti ráje

 Termín bude upřesněn a cena bude stanovena podle zájmu 


Výbor projednal s p. M. Zavadilem, návrh na přepracování webových stránek a dohodl se s ním na další spolupráci po předložení jeho návrhu.


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Hosté:

  • p. Milan Zavadil

Nepřítomni:

Výbor ZOOS DPMD